Điều khoản dịch vụ

Công Ty Cổ Phần AkaCool đã nêu ra những điều khoản dưới đây cho người truy cập sẽ có thể hiểu rõ và tuân theo cho đúng để thích hợp cho hai bên. Chúng tôi lúc nào cũng mong muốn làm đúng nhằm hỗ trợ mọi người có được sự thỏa mãn nhất định.

Điều khoản dịch vụ

Nhằm bảo đảm tốt các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đưa ra Chính sách về dịch vụ nhằm thông báo với người dùng cũng như khách hàng của chúng tôi liên quan đến sử dụng dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://akacool.com/“) thì các bạn sẽ được coi là tự nguyện chấp nhận những Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ cho việc sử dụng trang web này. Tham khảo tài liệu của chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng

Vào akacool.com các bạn sẽ được phép tải và xem các tài liệu chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là toàn bộ về quyền sở hữu và quyền tác giả khác có trong các tài liệu gốc hay bất cứ bản sao sẽ được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như bất kỳ giấy phép hay trao bằng estoppels hoặc có quyền về bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, bằng sang chế, sở hữu trí tuệ hay các quyền lợi khác của akacool.com . Trang web này có nội dung gồm có những nội dung không giới hạn, các biểu tượng, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, âm thnah, html sẽ không được tái bản, sao chép hoặc bổ sung bằng bất kỳ phương thức nào khi không có sự đồng ý của akacool.com.

Không cung cấp

Nội dung của trang web này sẽ không được phép coi như là một giao dịch mời chào hay bán bất cứ dịch vụ và sản phẩm của công ty. Các thông tin tìm thấy trên trang web được cung cấp miễn phí và cho mục đích thông tin và không tạo ra một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chuyên nghiệp liên quan giữa akacool.com và bạn cả. Các Links trên website này cũng có thể dẫn tới các dịch vụ, các đại lý hoặc các trang không hoặc động của chúng tôi. Và chúng tôi cũng khong bảo đảm rằng cũng như là đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Nếu một links đến một trang website nào đó khác hay dịch vụ thì đó không phải là xác nhận từ trang web chúng tôi. Mọi sử dụng bạn thực hiện các thông tin được cung cấp trên trang web này, hoặc bất kỳ website hay dịch vụ có liên quan tới trang web này chúng tôi không chịu trách nhiệm, có nguy cơ của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Trang web bên thứ ba chỉ được cung cấp một sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng các links này, các bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi vì vậy điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng khác nhau. Một số links đến các trang web khác, ngay cả khi được điều hành từ công ty chúng tôi, có thể đưa nội dung cho phù hợp với tất cả mọi người, theo sau đó những links đến các websites được chấp nhận và phải đọc các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty chúng tôi đã không xem xét lại những trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hay nội dung từ họ. Công ty của chúng tôi không chấp nhận báo cáo đã được thực hiện trong bất cứ website nào của bên thứ 3.

Nội dung từ chối

Công ty của chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý gồm có những thông tin đúng nhất, hiện tại và hoàn chỉnh (kể từ ngày đăng) trên trang web này, tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các tài liệu này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc miễn phí các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Hơn nữa, thông tin cung cấp nói như ngày và hiệu lực của nó và do đó có thể không còn chính xác. Công ty chúng tôi không thực hiện cập nhật thông tin thường xuyên, vì vậy mà lúc bạn nhìn thấy thông tin trên website chưa chắc đã phải là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Đó là trách nhiệm của bạn để xác minh nội dung trước khi đưa vào sử dụng thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Công ty có quyền sửa đổi, hay những nội dung cập nhật trên trang web mà không cần phải báo trước. Một vài sản phẩm hoặc dịch vụ có thể hạn chế quy định hoặc khác và không có sẵn trong tất cả các khu vực pháp lý.

Địa điểm

Akacool.com được duy trì và điều hành bởi Công Ty Cổ Phần AkaCool và bạn đồng ý rằng các quy định của điều khoản sử dụng và hành động hợp pháp hoặc thủ tục liên quan đến chúng cùng việc sử dụng chúng trên website này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam mà không cần tham khảo đến sự lựa chọn của các quy định pháp luật. Mọi thủ tục phù hợp, pháp lý và hành động phát sinh từ việc khi các bạn sử dụng website này sẽ được đưa vào các tòa án có thẩm quyền thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, không phân biệt nơi trên thế giới bạn đang sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập cũng như thực hiện và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cơ quan thẩm quyền lúc bạn đang tham gia vào website này và các bạn đã hiểu rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

Mọi tin các bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

Công Ty Cổ Phần AkaCool

  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Email: lienhe.akacool@yahoo.com – info@akacool.com
  • Website: https://akacool.com