Chúng tôi sẽ đảm bảo giữ bí mật tất cả dữ liệu cho những người tham gia vào trang web phù hợp tuân theo những qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu ra các hình thức dữ liệu nào mà Quán chúng tôi thu thập được qua trang web này, cách thức chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Trong nội dung trang này còn nhắc tới các quyền lợi các bạn được hưởng có liên quan tới việc bảo mật thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một vài dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Tại đây chúng tôi luôn đảm bảo rằng các dữ liệu về các nhân của các bạn chỉ được lưu trữ trong trường hợp bạn tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Việc này có nghĩa rằng bạn biết rõ ràng doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì và chúng tôi có hỏi bạn có bằng lòng về quyền dùng. Khi các bạn đưa thông tin cá nhân trên website của chúng tôi tức là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Không những thế, 1 số hoạt động vì tính đặc thù, mà sẽ dẫn đến vấn đề thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web Akacool.com cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Rất khó có thể đảm bảo an toàn 100% cho thông tin khi được đưa lên internet. Dù rằng chúng tôi sẽ cố gắng để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, khi các bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Như cách thức tổ chức, cách thức tham gia, thể lệ của chương trình hoặc với nhà sản xuất của doanh nghiệp các bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua những thông tin từ chúng tôi đã được chúng tôi cung cấp cho các bạn trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn đã cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng các dữ liệu thông tin cá nhân của bạn với các thành viên, các tổ chức khác thuộc về doanh nghiệp FrieslandCampina, hay là các nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web Akacool.com thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn đã được các bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào tham gia nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Akacool.com có thể do bên thứ ba đại diện và tổ chức thực hiện khai thác điều hành dữ liệu và khi họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập để báo cho các bạn về những sản phẩm và dịch vụ do đơn vị chúng tôi hoặc từ các công ty bên đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ và nhà cung cấp tiềm năng mới với khoảng thời gian rất dài. Nếu như bạn đồng ý, chúng tôi có thể dùng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Có trường hợp chúng tôi sẽ hợp tác với bên thứ 3 để khai thác và phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho đối tác thứ 3 nếu như có sự đồng ý của bạn. Thí dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như sở thích hay các mối quan hệ đã trình bày với chúng tôi) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu cá nhân cảu các bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay đề nghị từ từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ và đưa thông tin cho bên thứ 3, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Cho khai thác dùng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Các bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo rằng những thông tin cá nhân của bạn là phù hợp và chính xác nhất.

Ngay lúc bạn đăng ký, bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Công Ty Cổ Phần AkaCool

  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Email: lienhe.akacool@yahoo.com – info@akacool.com
  • Website: https://akacool.com